İletişim, Destek ve Müşteri ilişkileri
Kurumsal teklif alın
Eğitim Takvimi
Sosyal Ağlar
 
Gelişmiş ülkelerin tamamında başarının sihirli formülü, sanayi ve profesyonel araştırmacıların birlikte çalışmasıdır.  
 

* Yeni bir ürün geliştirmek

* Yeni bir proses/yöntem geliştirmek

* Maliyetleri düşürmek

* Verimliliği arttırmak

* Sürdürülebilir bir üretim

istiyorsanız yapmanız gereken araştırma ve geliştirmedir.

Ancak üretimin yoğun ve yorucu temposu içinde araştırma ve geliştirmeye vakit, nakit ve personel ayırmak şirketler için çok zordur.

Gereken kaynak ayrılabilse de, projelerin karmaşık süreçlerini takip etmek artık kendi başına bir uzmanlık konusu haline gelmiştir.

Tüm bunları göze alıp Ar-Ge ekibi kuran ve projelere girişen işletmelerde ise çoğu zaman hedefe ulaşılamamaktadır. Zira Ar-Ge ekibindeki mühendisler sorunları üretimden gelen alışkanlıkla deneme/yanılma yöntemi ile çözmeye çalışırlar. Bu noktada konunun gerektirdiği bilgi derinliğine, analitik ve sistematik yaklaşıma sahip, bilimsel araç ve yöntemleri etkin bir şekilde kullanabilen akademisyen desteği şarttır. Ayrıca proje süresi içinde proje yürütücüsü ve ekibinde yer alan personelin işten ayrılması vb. nedenlerle projenin yarım kalması sık karşılaşılan bir durumdur. Asli işi Ar-Ge olan akademisyen ve bilim adamlarından alınacak danışmanlık desteği, bu tür riskleri ortadan kaldırıp projelerin hedefe ulaşmasını garanti eder. 

Ar-Ge süreçleri amaçlanan hedeflerin yanında, işletme körlüğü nedeniyle anlaşılamayan pek çok sorunun veya fırsatların farkına varılmasını sağlamaktadır. İşletmenizde Ar-Ge kültürünün yerleşmesi rekabet gücünüzü korumanız için elzemdir.

Teksar ekibi uzun yıllar boyunca pek çok ulusal ve uluslararası proje hazırlamış ve bunları başarı ile tamamlamıştır. Bunun yanında yüze yakın ulusal ve uluslararası araştırma projesinin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görev almıştır. 20 yılı aşkın ar-ge deneyimine sahip dünya çapında buluşlara imza atmış bir ekiple Ar-Ge çözüm ortağınız olarak birlikte çalışmaya hazırız.